Cynlluniaur Prosiect Adfywio

Pecyn Cymorth Brand Hwlffordd

Mae Hwlffordd yn mwynhau cyfnod o fuddsoddiad sylweddol, fydd yn dod â sylw a phobl i’r dref.  

Mae’r pecyn cymorth hunaniaeth brand newydd hwn wedi’i greu i helpu i hyrwyddo ac uno Hwlffordd. Mae’n lleoli’r dref sirol wych hon yn ei lle haeddiannol yng nghalon Sir Benfro. 

Mae’r pecyn cymorth ar gyfer: 

  • Busnesau
  • Prosiectau lleol 

Mae wedi’i ddatblygu gyda llawer o gymorth gan bobl, busnesau a sefydliadau Hwlffordd a thrwy ei ddefnyddio gallwch ddangos eich balchder yn Hwlffordd, a’ch bod yn perthyn iddi. 

Yn y pecyn cymorth byddwch yn gweld:

  • Llawlyfr y brand – sut y crëwyd yr hunaniaeth a sut y gallwch ei defnyddio 
  • Y ffeiliau logo y gallwch eu defnyddio ar gyfer deunyddiau wedi’u argraffu ac ar-lein 
  • Y ffontiau, fel bod eich geiriau yn dilyn yr un arddull 
  • Y lliwiau a’r patrymau a fydd yn gwireddu eich prosiectau 

Lawrlwythwch y pecyn cymorth hunaniaeth brand 

Nodiad: Unwaith y bydd y ffeil sip wedi'i lawrlwytho, bydd angen i chi agor y ffolder ac yna tynnu'r holl ffeiliau o'r ffolder sip fel y gallwch ddefnyddio'r asedau. Edrychwch ar hyd top y bar tasgau, lle gwelir botwm sy'n dweud ‘Echdynnu popeth’.

Canllawiau Brand Hwlffordd

Gobeithio y cewch eich ysbrydoli i ddangos eich balchder a’ch cefnogaeth i Hwlffordd. 

ID: 10402, adolygwyd 21/08/2023