Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Angorfeydd, Pontynau, Jetis a Llithrfeydd

Gellir dod o hyd i ddiagram o'r ddyfrffordd a lleoliadau’r pontŵn yn nhaflen hamdden Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Sylwch: Mae yna bontynau eraill ond efallai eu bod yn eiddo preifat ac yn cael eu rheoli’n breifat ac ni ddylid eu defnyddio heb ganiatâd y perchnogion ymlaen llaw.

ID: 4731, adolygwyd 20/05/2019