Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Digwyddiadau ar y Briffordd Gyhoeddus

Os yw'ch digwyddiad yn cael ei gynnal ar briffordd gyhoeddus hy unrhyw balmant, llwybrau cerdded, ffyrdd neu ardaloedd i gerddwyr yn Sir Benfro, bydd angen i chi gael caniatâd yr Adran Priffyrdd. 

Os yw'ch digwyddiad mewn lleoliad preifat, ond mae'n debygol o effeithio ar y briffordd gyhoeddus, bydd yn dal angen i chi drafod gyda’r Adran Priffyrdd.

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau am faterion priffyrdd, cysylltwch ag aelod o Dîm Gofal Strydoedd Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu e-bostiwch streetcare@pembrokeshire.gov.uk .

Ar gyfer meysydd parcio sy'n eiddo i Awdurdodau Lleol, byddai angen i chi gysylltu â parking@pembrokeshire.gov.uk 

ID: 4758, adolygwyd 20/05/2019