COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Pa faint a math o ddigwyddiad ydych chi'n gobeithio ei gynnal?

Mae'n bwysig penderfynu o'r dechrau pa fath o ddigwyddiad yr ydych yn bwriadu ei gynnal, er mwyn i chi allu sefydlu o'r dechrau pa gamau y bydd eu hangen arnoch chi a pha bobl y mae angen i chi gysylltu â hwy cyn y digwyddiad.

Mae hyn yn golygu bod â gafael manwl ar ystod o ffactorau gan gynnwys:

  • gwybodaeth am weithgareddau'r digwyddiad arfaethedig a lefel y risg i gyfranogwyr, cynulleidfa a staff;
  • p'un ai yw'r gweithgareddau dan do neu yn yr awyr agored;
  • nifer arfaethedig y cystadleuwyr, maint y gynulleidfa a'r gweithlu, hy os yw digwyddiad yn cynnwys 25 o bobl sy'n cymryd rhan mewn rasio cychod ond dros 300 o wylwyr yna fe'i hystyrir fel digwyddiad mawr.
  • a fydd y gynulleidfa yn sefyll, yn eistedd neu'n gymysgedd o'r ddau
  • cyfnod ac amser y flwyddyn y bydd y digwyddiad yn digwydd.
ID: 4705, adolygwyd 14/02/2020