Cynllunio a Rheoli Adeiladu

##ALTURL## Y Cynllun Datblygu Lleol

Y Cynllun Datblygu Lleol

Y fframwaith Polisi sy’n nodi lle dylai datblygiadau megis tai, cyflogaeth, cyfleusterau cyhoeddus a ffyrdd gael eu codi
##ALTURL## Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu

Mae Rheoli Adeiladu’n delio â cheisiadau a gaiff eu cyflwyno mewn cysylltiad â Rheoliadau Adeiladu a dymchweliadau ac adeileddau peryglus.
##ALTURL## Cadwraeth

Cadwraeth

Mae ein Tîm Cadwraeth yn gweithio i beri datblygiadau sy’n cyfoethogi’r amgylchedd adeiledig a naturiol.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 18, revised 03/05/2023