Cynllunio ac Ecoleg

Canllawiau Ffosffadau

Arweiniad Ffosffadau gan CNC

Arweiniad ar gyfer Awdurdodau Cynllunio gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â lefelau ffosffadau mewn afonydd ardaloedd cadwraeth arbennig yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 2021:

Cyngor ac arweiniad ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar feysydd cadwraeth arbenning afon sy'n sensitif i ffosfforws

Map trosolwg ffosffad ar gyfer Cleddau Gorllewinol a Dwyreiniol

Map trosolwg ffosffad ar gyfer The Teifi

Diagram Proses Ffosffadau

Datganiad o sefyllfa

ID: 7516, adolygwyd 25/04/2022