COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cynllunio Argyfwng

Cynlluniau a gweithdrefnau argyfwng

Fel Awdurdod, mae gofyn i ni baratoi cynlluniau a gweithdrefnau i helpu i ni ymateb yn effeithiol i ddigwyddiad neu argyfwng.

Rhaid i ni weithio hefyd gyda phartneriaid amlasiantaethol i baratoi a chynllunio ar gyfer ymateb i amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adfer ar eu hôl, gan sicrhau ymateb cydgysylltiedig ac effeithiol.

Caiff cynlluniau Amlasiantaethol a Mewnol eu hadolygu, eu hymarfer a’u profi’n rheolaidd, er mwyn sicrhau bod staff yr Awdurdod Lleol yn ymwybodol o’u swyddogaethau, eu cyfrifoldebau a’u camau gweithredu os/pan fydd argyfwng yn digwydd. 

 

ID: 179, adolygwyd 13/10/2017