Cynllunio er mwyn Gwella

Adolygu Gwelliant

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru (LlC) ddyletswydd statudol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i baratoi Adolygu Gwelliant

Diben yr Adolygiad a'r Crynodeb yw dangos sut rydym wedi cyflawni ein cynlluniau i wella'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i'n cwsmeriaid.Os byddwch am drafod unrhyw faterion a godir yn y ddogfen hon, cysylltwch â

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol

Ffôn: (01437) 775857
E-bost: policy@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 535, adolygwyd 02/02/2021