Cynllunio er mwyn Gwella

Pryd mae cynllunio gwelliant yn dod i ben?

Nid yw'n dod i ben. Proses barhaol yw cynllunio gwelliant; mae'n bwysig ein bod byth a hefyd yn ailystyried a diwygio ein cynlluniau yn sgil yr amgylchiadau newidiol yr ydym yn gweithio ynddynt.  Byddwn hefyd yn gwneud newidiadau parhaol yn y modd yr ydym yn mynd ati i gynllunio gwelliant; bydd gwahanol sefydliadau'n defnyddio gwahanol ddulliau ymdrin a bob cyfle posibl byddwn yn ceisio dysgu trwy fanteisio ar y dulliau ymdrin y mae awdurdodau lleol eraill wedi eu defnyddio.

ID: 598, adolygwyd 18/08/2017