Cynnal a Chadw Ffyrdd

Adroddiad Ffordd Gwaith yn Nhrefn Tref

Cyfredol Cyfredol
Dyfodol Dyfodol
Goleuadau Traffig Goleuadau Traffig
Ffordd ar Gau Ffordd ar Gau

07/12/2023 - 07/12/2023
CLARBESTON ROAD
British Telecom
Ffordd ar Gau
DEEPFORD LANE
Mân waith British Telecom

07/12/2023 - 07/12/2023
CLUNDERWEN
Dwr Cymru
Goleuadau Traffig
A478 LLANDISSILIO TO GRONDRE BRIDGE
Adnewyddu clawr twll ymchwilio

16/01/2024 - 17/01/2024
GOODWICK
Voneus
Ffordd ar Gau
JACKSONS WAY
Gosod pibell ddwr ar droedffordd /cerbytffordd /ymyl ffordd

27/02/2023 - 30/08/2024
HAVERFORDWEST
Cyngor Sir Penfro
Ffordd ar Gau
CASTLE BACK
Gwelliannau Priffordd

11/12/2023 - 12/12/2023
NARBERTH
Cyngor Sir Penfro
Ffordd ar Gau
MOORFIELD ROAD
Ail-arwynebu

09/12/2023 - 09/12/2023
NEWPORT
Cyngor Sir Penfro
Ffordd ar Gau
MARKET STREET
Digwyddiad Arbennig

04/12/2023 - 08/12/2023
NEWPORT
British Telecom
Ffordd ar Gau
U3191 JCT C3029 TO MORFA ISAF
Ail-osod offer BT

04/12/2023 - 06/12/2023
ST DAVIDS
Dwr Cymru
Ffordd ar Gau
NEW STREET
--

11/12/2023 - 11/12/2023
CRYMYCH
British Telecom
Goleuadau Traffig
B4329 JCT U3155 TO BRYNBERIAN
Ail-osod offer BT

11/12/2023 - 11/12/2023
CRYMYCH
British Telecom
Goleuadau Traffig
B4329 JCT U3155 TO BRYNBERIAN
Ail-osod offer BT

06/12/2023 - 06/12/2023
HAVERFORDWEST
Dwr Cymru
Ffordd ar Gau
C3151 PELCOMB HILL TO JCT C3077 CAMROSE HOUSE
Adnewyddu'r clawr a'r ffrâm

17/01/2024 - 18/01/2024
HAVERFORDWEST
British Telecom
Goleuadau Traffig
C3007 JCT TROOPERS INN TO FREYSTROP CROSS
Ail-osod offer BT

11/12/2023 - 13/12/2023
HAVERFORDWEST
British Telecom
Ffordd ar Gau
NEW ROAD
Gosod pibell ddwr ar droedffordd /cerbytffordd /ymyl ffordd

08/01/2024 - 22/01/2024
HAVERFORDWEST
British Telecom
Ffordd ar Gau
C3009 JCT C3011 AMBLESTON TO JCT C3008 LITTLE NEWCASTLE
Mân waith gan BT

11/12/2023 - 15/12/2023
NEYLAND
Arall
Ffordd ar Gau
LEONARDSTON ROAD
Cysylltiad gwasanaeth newydd

11/12/2023 - 15/12/2023
NEYLAND
Arall
Ffordd ar Gau
LEONARDSTON ROAD
Cysylltiad carthffos dwr budr

11/12/2023 - 15/12/2023
NEYLAND
Arall
Ffordd ar Gau
LEONARDSTON ROAD
Cysylltiad gwasanaeth newydd

11/12/2023 - 15/12/2023
NEYLAND
Arall
Ffordd ar Gau
LEONARDSTON ROAD
Cysylltiad carthffos dwr budr

05/12/2023 - 06/12/2023
MILFORD HAVEN
Arall
Ffordd ar Gau
C3035 JCT C3006 OLD HAKIN ROAD TO JCT A4076T
Cynnal a Chadw bont

ID: 752, adolygwyd 15/07/2023