Cynnal a Chadw Ffyrdd

Cynnal a Chadw'r Ffyrdd - Mapiau Rhwydwaith Halltu

 

Map

Rhwydwaith Halltu

Llanfyrnach 1

Llanfyrnach - Crymych - Blaenffos - Cilgerran - Aberteifi - Eglwyswrw - New Inn - Maenclochog - Glandy Cross - Llanfyrnach

 Llanfyrnach 2 Llanfyrnach - Hermon - Pentregalar - Clunderwen - Tredeml - Cross Hands - Canaston - Boncath - Abercych - Bwlchygroes - Star - Tegryn
 Ffordd 2000 Llanfyrnach Llanfyrnach - Crymych - Glandy Cross - Maenclochog - New Inn - Tufton - Brynberian - Eglwyswrw - Blaenffos - Tegryn - Llanfyrnach
 Tredeml 1

Tredeml - Arberth - Princes Gate - Tafarn Ysbyty - Begeli - Cilgetti - Saundersfoot - Dinbych-y-pysgod - Caeriw - Creseli - Cross Hands - Tredeml

 Tredeml 2 Fingerpost - Penfro - Doc Penfro - Rhoscrowther - Llandyfái - Jameston - Penalun - Gumfreyston - Sageston
 Llwynhelig 1 Hwlffordd- Camros - Treletert - Mathri - Wdig - Scleddau - Abergwaun - Llanychaer - New Inn - Woodstock - Cryndal - Llwynhelig
 Llwynhelig 2 Hwlffordd- Y Garn- Solfach - Ty Ddewi - Mathry - Croesgoch - Croes Castellhaidd - Camros - Y Llwyn Helyg
 Llwynhelig 3 Cryndal - Y Mot - Maenclochog - Bethesda - Llangwathen - Clarbeston Road - Cas-wis - Johnston - Tiers Cross - Pont Fadlen - Aberllydan
 Llwynhelig 4 Freystrop - Llangwm - Hook - Sardis - Burton - Neyland - Waterston - Johnston - Steynton - Aberdaugleddau - Hakin - Tiers Cross
Llwynhelig Gogledd-Ddwyrain Y Llwyn Helyg - Abergwaun - New Inn - Woodstock - Cryndal - Maenclochog - Llanycefn - Bethesda - Llangwathen - Llawhuadain - Cas-wis - Clarbeston Road - Y Llwyn Helyg

Llwybrau eilradd

 

Llwybrau Cynnal a Chadw Eilaidd dros y Gaeaf, 2022/23

B4318          Heywood Lane, Dinbych-y-pysgod

B4319          Kingsfold – Croesffordd Sampson – Castellmartin

B4320          Croesffordd Wallaston – Windmill Hill – Pentref Angle

B4584          Llandyfái – Freshwater East

B4585          Pentref Maenorbŷr

B4586          Yerbeston – Jeffreyston – Broadmoor

B4327          Hwlffordd – Dale

B4582          Croft Corner – Nanhyfer

C3002          Plas-y-Blodau – Llandre – Mynachlog-ddu – Crymych                                                                                

C3010          Penycwm – Mathri

C3042          Treletert – Croesffordd Cas-lai a'r C3067 Croesffordd Cas-lai – y Garn

C3059          Croesffordd Scolton – Croesffordd Spittal – Corner Piece a Phentref Trefgarn

C3100          Tufton – Cas-mael a'r C3008 Cas-mael – Treletert

C3012          Pentref Cas-wis – Eglwys / Ysgol Aeddan Sant

C3139          Croft – Trefigin

U3017          Breudeth A487 – mynedfa Barics Cawdor

C3001          Mullock - Llanismel - Herbrandston - South Hook LNG

C3013          Ffordd Langford (i fynedfa'r ysgol)

C3018          Sardis – Rhosfarced – Honeyborough

W2393          Ffordd Gelliswick (i fynedfa'r ysgol)

W2288          Ffordd Caradog’s Well (Cylchfan Pont Fadlen – Coleg Sir Benfro)

Addysg         Ysgol Uwchradd Hwlffordd – Ffordd Fynediad Newydd

C3014          Summerhill – Amroth

C3015          Saundersfoot – Wiseman's Bridge – Summerhill

C3020          Coldwell (B4319) – Pentref Ystagbwll

C3022          Parc Gwyn – Llanbedr Efelffre – Hendy-gwyn ar Daf

C3040          Croesffordd Minerton– Sain Fflwrens

C3064          Cross Hands – Martletwy – Croesffordd Waddock a'r C3086 Croesffordd Waddock – Croesffordd Deals

C3076          Ffordd Sandy Hill / Ffordd Stammers

C3106          Croesffordd Deals – Cresswell a'r C3064 Cresswell - Whitehill (A4075)

C3154          Croesffordd Slade (TA477) – Cosheston                     

ID: 171, adolygwyd 23/12/2022