Cynnal a Chadw Ffyrdd

Gwaith Ffordd yn Nhrefn Dyddiad Cychwyn

Cyfredol Cyfredol
Dyfodol Dyfodol
Goleuadau Traffig Goleuadau Traffig
Ffordd ar Gau Ffordd ar Gau

27/02/2023 - 30/08/2024
HAVERFORDWEST
Cyngor Sir Penfro
Ffordd ar Gau
CASTLE BACK
Gwelliannau Priffordd

20/11/2023 - 02/12/2023
NARBERTH
British Telecom
Ffordd ar Gau
SPRING GARDENS
Gwaith mawr British Telecom

27/11/2023 - 01/12/2023
HAVERFORDWEST
Arall
Ffordd ar Gau
U3078 SQUARE & COMPASS TO MATHRY
Cysylltiad carthffos dwr budr

30/11/2023 - 30/11/2023
NARBERTH
Dwr Cymru
Ffordd ar Gau
C3045 JCT C3060 AMROTH CHURCH TO LLANTEG A477
Mân waith gan Ddwr Cymru

01/12/2023 - 01/12/2023
MILFORD HAVEN
Cyngor Sir Penfro
Ffordd ar Gau
NEYLAND HILL
Digwyddiad Arbennig

04/12/2023 - 04/12/2023
HAVERFORDWEST
British Telecom
Ffordd ar Gau
C3012 JCT ENTANCE OF FENTON HOM FARM TO JCT U6156 CONKLAND HILL
Ail-osod offer BT

04/12/2023 - 04/12/2023
HAVERFORDWEST
British Telecom
Ffordd ar Gau
C3012 JCT ENTANCE OF FENTON HOM FARM TO JCT U6156 CONKLAND HILL
Ail-osod offer BT

09/12/2023 - 09/12/2023
NEWPORT
Cyngor Sir Penfro
Ffordd ar Gau
MARKET STREET
Digwyddiad Arbennig

11/12/2023 - 12/12/2023
NARBERTH
Cyngor Sir Penfro
Ffordd ar Gau
MOORFIELD ROAD
Ail-arwynebu

11/12/2023 - 15/12/2023
NEYLAND
Arall
Ffordd ar Gau
LEONARDSTON ROAD
Cysylltiad gwasanaeth newydd

11/12/2023 - 15/12/2023
NEYLAND
Arall
Ffordd ar Gau
LEONARDSTON ROAD
Cysylltiad gwasanaeth newydd

08/01/2024 - 22/01/2024
HAVERFORDWEST
British Telecom
Ffordd ar Gau
C3009 JCT C3011 AMBLESTON TO JCT C3008 LITTLE NEWCASTLE
Mân waith gan BT

16/01/2024 - 17/01/2024
GOODWICK
Voneus
Ffordd ar Gau
JACKSONS WAY
Gosod pibell ddwr ar droedffordd /cerbytffordd /ymyl ffordd

ID: 751, adolygwyd 15/07/2023