Cynnal a Chadw Ffyrdd

Sut gallwch chi ein helpu ni

P’un ai ydych chi am roi galwad neu ysgrifennu atom, byddwch yn benodol ynghylch y diffyg neu broblem ac, os yw’n briodol, ei leoliad. Mae braslun yn ddefnyddiol a gall arbed amser i staff a galluogi i’r broblem gael ei chydnabod yn gyflymach. Rhowch wybod am unrhyw beryglon i gerddwyr ar lwybrau troed fel cloriau sydd wedi torri neu sydd ar goll, neu rwystrau. Rhowch wybod am dyfiant ar ymylon sy’n amharu ar welededd.

Hefyd, rhowch wybod am unrhyw broblemau o ganlyniad i ddŵr neu dyllau ar y ffordd.

 phwy ddylwn i gysylltu?

Cynnal a Chadw Priffyrdd

Ffôn: 01437 764551

ID: 755, adolygwyd 22/09/2022