Cynnal Annibyniaeth

Cynnal Annibyniaeth

Mae’r bennod hon yn sôn am y gwasanaethau cefnogi a all wneud eich cartref yn lle diogelach a haws i chi fyw ynddo. Mae’n cynnwys gwybodaeth ynglŷn â beth i’w wneud mewn argyfwng, cyfarpar arbennig, gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio, a dewisiadau eraill ar gyfer tai.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

ID: 2012, adolygwyd 26/04/2024