COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnal Annibyniaeth

Cynnal Annibyniaeth

Mae’r bennod hon yn sôn am y gwasanaethau cefnogi a all wneud eich cartref yn lle diogelach a haws i chi fyw ynddo. Mae’n cynnwys gwybodaeth ynglŷn â beth i’w wneud mewn argyfwng, cyfarpar arbennig, gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio, a dewisiadau eraill ar gyfer tai.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

ID: 2012, adolygwyd 24/08/2021