COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnal Annibyniaeth

Allfeydd Lleol

Isod ceir rhestr o fusnesau a sefydliadau lleol sy'n gwerthu, benthyg a/neu'n llogi cyfarpar amrywiol, o Gymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd, cymhorthion symudedd, cadeiriau a gwelyau y gellir eu haddasu, i osod cyfarpar mwy fel lifft risiau a Chawodydd Mynediad Gwastad. Darllenwch y canllaw Dewis Cyfarpar cyn prynu neu logi cyfarpar a byddwch yn ymwybodol y bydd gan rai cyflenwyr feini prawf cymhwysedd wrth logi cyfarpar. 

 

 
Enw Cymhorthion byw bob dydd Cadair Olwyn Sgwter Addasiadau Dodrefn
Argos      
British Red Cross ✔ (llogi yn unig) * ✔ (llogi yn unig) *      
Cantre Mobility ✔ (gan gynnwys llogi) * ✔ (gan gynnwys llogi) *
FRAME   ✔ (llogi yn unig) * ✔ (llogi yn unig) *   ✔ (ail-law)
Howdens       ✔ (Cegin)  
HSL        
Lloyds Pharmacy  
Magnet       ✔ (Cegin)  
Mobility Shop Wales ✔ (gan gynnwys llogi) * ✔ (gan gynnwys llogi) *
Paul Sartori   ✔ (benthyg)     ✔ (ail-law ac i’w hurio)
Snowdrop Independent Living ✔ (gan gynnwys llogi) * ✔ (gan gynnwys llogi) *
Vincent Davies        

 * Cysylltwch am y prisiau diweddaraf

 

Fel arall, gall rhai siopau dodrefn lleol gyflenwi cadeiriau sy’n codi ac yn gwyro neu welyau addasadwy. Gallwch ddod o hyd i stocwyr lleol yn y Yellow Pages o dan ‘Adwerthwyr Dodrefn’ (‘Furniture Retailers’).

 

 

ID: 3977, adolygwyd 09/03/2021