COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnal Annibyniaeth

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio

Perchenogion Cartrefi Preifat a Thenantiaid

Os oes angen gwaith trwsio ar eich cartref a chwithau’n denant, dylech gysylltu â’ch landlord. Os ydych chi’n berchennog tŷ, ewch at fasnachwr cyfrifol bob amser. Cyfeiriwch at Dewis Crefftwr Dibynadwy i gael cyngor a pheidiwch fyth â chytuno i waith trwsio ar doi neu ddreifiau sy’n cael ei gynnig wrth y drws.

Os oes gennych chi anabledd a’ch bod chi dros 60 oed, ond heb fod yn hyderus ynghylch trefnu atgyweiriadau eich hun, gall Gofal a Thrwsio eich cynorthwyo chi i drefnu crefftwyr.

Mae Cyngor Sir Penfro hefyd yn cynnig Benthyciad Gwella Cartref i’w ddefnyddio ar gyfer gwaith cynnal sy’n gysylltiedig â gwneud cartref  yn gynhesach, mwy diogel neu sicrach.

Tenantiaid yr Awdurdod Lleol

Caiff gwybodaeth am gyfrifoldebau’r Cyngor a thenantiaid, yn ogystal â sut i hysbysu gwaith trwsio ac amserau targed eu hegluro yn Atgyweiriadau.

Gallwch wneud gwelliannau i’ch eiddo eich hun ond rhaid i chi wneud cais i’r Cyngor yn gyntaf i gael cymeradwyaeth cyn dechrau unrhyw waith o’r fath.

Tenantiaid Cymdeithasau Tai Cymdeithasol

Cysylltwch â’ch landlord i drafod eich anghenion.

 

ID: 2048, adolygwyd 30/07/2019