Cynnal Annibyniaeth

Diogelu eich cartref rhag lladron

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cau pob ffenestr a drws cyn gadael y tŷ
  • Os ydych yn yr ardd neu i fyny’r grisiau, gwnewch yn siŵr bod drysau’r llawr gwaelod wedi eu cloi a bod gennych allwedd gyda chi er mwyn mynd i mewn ac allan ar frys
  • Gosodwch gloeon ar y ffenestri a chadwch yr allweddi mewn man diogel
  • Cadwch unrhyw offer ac ysgolion yn ddiogel dan glo
  • Gosodwch eich larwm lladron a’ch sticer gwarchod cymdogaeth mewn lle amlwg
  • Gosodwch arwydd i rybuddio ymwelwyr os oes gennych gi oherwydd bydd hyn yn helpu i gadw lladron draw
  • Cadwch eitemau gwerthfawr o’r golwg.  Peidiwch â gadael allweddi o dan y mat neu ar linyn drwy’r blwch llythyrau. Mae lladron yn disgwyl hyn.

Cysylltu â’r heddlu

Ffoniwch 101 mewn achosion nad ydynt yn rhai brys.

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng

ID: 2042, adolygwyd 14/09/2023