CynnigGofal Plant Cymru

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae’n dda gennym gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru ar gael yn awr i’r holl rieni sy’n gymwys ledled Sir Benfro gyfan.

O’r 29o Ebrill 2019, bydd holl rieni plant 3- 4 mlwydd oed, sydd mewn gwaith ac yn gymwys ac yn byw yn Sir Benfro yn gallu cael mynediad at hyd at 30 awr yr wythnos o Ofal Plant ynghyd ag Addysg Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar drwy’r Cynnig Gofal Plant.

 

Blynyddoedd Cynnar

ID: 4620, adolygwyd 20/03/2019