CynnigGofal Plant Cymru

Cynnig Gofal Plant Cymru

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau Cynnig Gofal Plant Cymru bydd bellach ar gael i holl rieni cymwys ledled Sir Benfro.

O Ebrill 2019 ymlaen, bydd holl rieni plant 3-4 oed sy’n byw yn Sir Benfro ac sy’n gweithio ac yn gymwys yn gallu cael hyd at 30 awr yr wythnos o Ofal Plant ac Addysg Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar cyfunol drwy’r Cynnig Gofal Plant.

Fe allai rhieni arbed hyd at £4,725 y flwyddyn ar gost gofal plant nes byddant yn cael cynnig lle addysg lawn-amser, fel arfer ar ôl pen-blwydd eu plentyn yn bedair oed.

 

Blynyddoedd Cynnar

ID: 4620, adolygwyd 30/01/2019