CynnigGofal Plant Cymru

A fydd rhaid i mi dalu am unrhyw beth?

Mae’r Cynnig yn ariannu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru bob wythnos, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r cyllid gan y llywodraeth ar gyfer yr addysg a’r gofal a ddarperir gan y gweithwyr proffesiynol yn y lleoliad. Nid yw’n cynnwys bwyd, trafnidiaeth na gweithgareddau oddi ar y safle y codir tâl ychwanegol amdanynt, a bydd darparwyr yn gallu codi tâl arnoch am y rhain. 

Bydd cost trafnidiaeth yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw a pha mor bell fydd yn rhaid iddynt deithio. Ni ddylai darparwyr godi mwy na £7.50 y dydd am fwyd neu £4.75 am hanner diwrnod (gan gynnwys cinio).

ID: 7227, adolygwyd 29/09/2022