CynnigGofal Plant Cymru

Cynnig Gofal Plant Cymru: help gyda chostau gofal plant i rieni cymwys sydd â phlant rhwng 3 a 4 oed

A oes angen help arnoch gyda chostau gofal plant? O dan Gynnig Gofal Plant Cymru, gallech hawlio hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae'r cynllun gofal plant hwn, a ariennir gan y llywodraeth, yn ceisio lleihau baich costau gofal plant fel y gallwch wario'r arian rydych chi wedi'i arbed ar y pethau sydd bwysicaf i'ch teulu.

Mae'r Cynnig eisoes wedi helpu rhieni o bob rhan o Gymru i ddychwelyd i'r gwaith, cynyddu eu horiau neu weithio'n fwy hyblyg. Os ydych chi'n chwilio am swydd, neu'n meddwl am fynd yn ôl i addysg neu hyfforddiant, ond yn poeni am gostau gofal plant, fe allai'r cymorth hwn wneud byd o wahaniaeth.

Beth bynnag mae'r Cynnig yn ei olygu i chi a'ch teulu, peidiwch â cholli allan ar eich cyfran o'r cyllid gofal plant hwn.

Cynnig Gofal Plant Cymru

ID: 7216, adolygwyd 14/02/2023