CynnigGofal Plant Cymru

Help

Yn gyntaf, gwiriwch a yw eich cwestiwn wedi’i ateb yn y Canllawiau i rieni

Os ydych angen mwy o help cysylltwch â ni:

 

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Ffôn: 03000 628 628

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg / We welcome calls in Welsh.

Mae'r llinell gymorth ar agor:

  • Dydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm
  • Dydd Gwener 9am i 4:30pm
ID: 7240, adolygwyd 14/02/2023