CynnigGofal Plant Cymru

Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant?

Gall rhieni sy'n gymwys manteisio ar y cynnig unrhyw bryd yn ystod y cyfnod bod eu plentyn yn gymwys unrhyw adeg a ddymunant yn ystod y tymor ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o gychwyn y tymor hwnnw neu yn gynharach na hynny. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i'r sir neu sy'n cychwyn gweithio.

Os byddwch yn dechrau manteisio ar ofal plant wrth aros i'ch cais gael ei brosesu, chi sydd yn talu amdano. Ni chaiff cyllid y Cynnig ei ôl-ddyddio i dalu am unrhyw ofal plant a ddefnyddiwyd cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo.

Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor ar ôl trydydd pen-blwydd plentyn, hyd nes cynigir lle mewn addysg amser llawn iddo. Sylwer y bydd y cynnig yn dechrau o ddiwrnod cyntaf y tymor ysgol a osodwyd gan yr Awdurdod Lleol. 

Dyddiad Amerslen: 

Dyddiad Geni'r Plentyn: 1 Ionawr 2019 - 31 Mawrth 2019

Ceisiadau ar agor 28 Chwefror 2022

Dyddiad Geni'r Plentyn: 1 Ebrill 2019 - 31 Awst 2019

Ceisiadau ar agor 4 Gorffennaf 2022

Dyddiad Geni'r Plentyn: 1 Medi 2019 - 31 Rhagfyr 2019

Ceisiadau ar agor Mis Tachwedd (Dyddiad i'w gadarnhau)

 

 

ID: 7229, adolygwyd 24/10/2022