CynnigGofal Plant Cymru

Am faint o oriau ydw i’n gymwys o dan y Cynnig Gofal Plant?

Bydd nifer yr oriau o ofal plant a ariennir yn dibynnu ar nifer yr oriau o addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn.  Ni ddylai unrhyw gyfanswm cyfunol fod yn fwy na 30 awr.  Caiff addysg gynnar ei hadnabod fel ‘Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen’ hefyd.

Beth yw addysg gynnar/ Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen?

Mae gan bob plentyn hawl i gael addysg gynnar (Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen) o’r tymor ar ôl ei 3ydd pen-blwydd. Mae pob awdurdod lleol yn darparu isafswm o 10 awr yr wythnos o addysg gynnar, naill ai yn yr ysgol leol neu mewn lleoliad fel cylch chwarae, meithrinfa ddydd neu gylch meithrin. Yn ystod y tymor, bydd yr addysg gynnar hon yn rhan o’r Cynnig Gofal Plant, sef 30 awr.  Mae ysgolion yn cynnig amrywiaeth o oriau a sesiynau gwahanol ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 oed.  Mae hyn yn amrywio o 10 awr yr wythnos hyd at 17 awr yr wythnos.

Mae’r cais yma ar gyfer y Cynnig Gofal Plant – ORIAU GOFAL PLANT YN UNIG –  Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar sut i wneud cais am le addysg feithrin (FPN) yn Sir Benfro ar Grant ar Gyfer 10 awr mewn meithrinfa cyfnod sylfaen 

 

Enghreifftiau:

Nifer yr oriau addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn yr wythnos = 10 awr

Mae’r plentyn yn gymwys am 20 awr o ofal plant a ariennir trwy’r Cynnig Gofal Plant.

Nifer yr oriau addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn yr wythnos = 12 awr

Mae’r plentyn yn gymwys am 18awr o ofal plant a ariennir trwy’r Cynnig Gofal Plant.

ID: 7218, adolygwyd 29/09/2022