COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

CynnigGofal Plant Cymru

Ble gallaf i fanteisio ar Y Cynnig Gofal Plant?

Yn ystod y Tymor Ysgol: Gallwch ddewis hyd at 2 leoliad gofal plant cofrestredig isod + lleoliad y Cyfnod Sylfaen mewn unrhyw ddiwrnod penodol.

Yn ystod y Gwyliau: Gallwch ddewis hyd at 2 leoliad gofal plant cofrestredig isod mewn unrhyw ddiwrnod penodol.

Isod mae rhestr o'r holl ddarparwyr gofal plant CIW (Arolygiaeth Gofal Cymru) sy'n cynnig Cynnig Gofal Plant Cymru yn Sir Benfro:

Rhestr o Ddarparwyr Gofal Plant

ID: 7234, adolygwyd 01/12/2020