CynnigGofal Plant Cymru

Cofrestru eich Lleoliad Gofal Plant

Gwasanaeth digidol newydd

Rhaid hawlio taliadau ar gyfer plant sy'n dechrau derbyn Gofal Plant Oriau wedi'i ariannu o Ionawr 2023 am ddefnyddio'r gwasanaeth digidol newydd (drwy Borth y Llywodraeth).

Os ydych eisoes yn cynnig y Cynnig Gofal Plant, mae dal angen cofrestru ar gyfer y gwasanaeth digidol newydd.

Ni fydd rhieni'n gallu eich dewis fel eu lleoliad gofal plant os nad ydych wedi cofrestru.

Am fwy o wybodaeth ar sut i gofrestru, ewch i: Cymorth i ddarparwyr gyda Chynnig Gofal Plant Cymru

Gofal i blant 3 a 4 oed: canllawiau polisi ar gyfer darparwyr

ID: 7237, adolygwyd 14/02/2023