CynnigGofal Plant Cymru

Dewis lleoliad gofal plant

Gallwch wneud cais cyn dewis lleoliad gofal plant.

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd angen i chi wneud cytundeb ffurfiol â'ch lleoliad. Bydd angen i chi drafod trefniadau gyda nhw cyn gwneud y cytundeb ffurfiol.

I fod yn gymwys i gael Cynnig Gofal Plant Cymru, edrychwch a yw eich darparwr gofal plant wedi'i gofrestru:

Mae gofal plant cymwys yn cynnwys y canlynol:

  • cylchoedd chwarae cofrestredig
  • darparwyr gofal dydd cofrestredig
  • gwarchodwyr plant cofrestredig
  • Cylch Meithrin (cylchoedd chwarae Cymraeg) cofrestredig

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro yn gallu eich helpu i ddod o hyd i ddarparwr cofrestredig sy’n cynnig y gwasanaeth sy’n diwallu’r anghenion wrth gael mynediad i’ch oriau wedi’u hariannu.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol Sir Benfro (FIS) ar 01437 770014 neu e-bostiwch fis@pembrokehire.gov.uk

ID: 7227, adolygwyd 14/02/2023