CynnigGofal Plant Cymru

Effaith ar fudd-daliadau

Gall y cyllid Cynnig Gofal Plant effeithio ar fudd-daliadau eraill a gewch, gan gynnwys: 

  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth
  • Gofal plant di-dreth

Dysgwch fwy am yr effaith ar fudd-daliadau Cynnig Gofal Plant Cymru

ID: 7235, adolygwyd 14/02/2023