CynnigGofal Plant Cymru

Ffioedd am fwyd, trafnidiaeth a gweithgareddau

Mae'r arian Cynnig Gofal Plant ar gyfer yr addysg a gofal mae'r gweithwyr proffesiynol yn y lleoliad yn ei ddarparu. Nid yw'n cynnwys bwyd, trafnidiaeth neu weithgareddau oddi ar y safle sy'n golygu tâl ychwanegol a bydd darparwyr yn gallu codi tâl arnoch am y rhain.

Bydd cost trafnidiaeth yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw a pha mor bell mae'n rhaid i ddarparwyr deithio godi plant i’r ysgol ac ati.

Ni ddylai darparwyr godi mwy na £9 y dydd am fwyd neu £5.75 am hanner diwrnod (yn cynnwys cinio). 

Cysylltwch â'ch lleoliad(au) gofal plant dewisol i drafod costau ychwanegol ymhellach.

 

 

ID: 7229, adolygwyd 14/02/2023