CynnigGofal Plant Cymru

Hysbysrwydd i Ddarparwyr Gofal Plant

Beth mae’n ei olygu i mi fel darparwr? 

Cyn belled â’ch bod wedi cofrestru gydag AGC gallech dderbyn cyllid ar gyfer plant cymwys sy’n derbyn y cynnig yn eich lleoliad.

Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (yr Awdurdod sy’n darparu ar ran Cyngor Sir Penfro) er mwyn darparu’r Cynnig i’r teuluoedd sy’n gymwys sy’n byw yn Sir Benfro. 

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Bydd angen i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (yr Awdurdod sy’n darparu ar ran Cyngor Sir Penfro) er mwyn darparu’r Cynnig i’r plant sy’n gymwys o fewn Sir Benfro.

Er mwyn darparu’r cynnig, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen gofrestru ar y ddolen isod. Os cewch unrhyw anhawster i gwblhau’r ffurflen, anfonwch neges, os gwelwch yn dda, at: Ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk.

Unwaith y byddwch wedi creu cyfrif Clic gyda Chyngor Sir Ceredigion, byddwch yn barod i fynd at y ffurflen Cofrestru Darparwr Gofal Plant (Sir Benfro).

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen ‘Cofrestru Darparwr Gofal Plant’ ar gyfer pob maes gwasanaeth y byddwch yn ei ddarparu, e.e. clwb ar ôl yr ysgol, meithrinfa ddydd, clwb gwyliau, ac yn y blaen.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r ffurflen gofrestru ar-lein, bydd angen i chi cwblhau contract (gweld isod) ac ei lofnodi a’i ddychwelyd i Clic Ceredigion neu ebostio copi i ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk.

Cwestiynau cyffredin darparwyr gofal plant

Contract Darparwr Gofal Plant

ID: 4626, adolygwyd 20/03/2019