Cynnydd

Beth ydy Cynnydd?

Rhaglen ranbarthol Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yw Cynnydd sydd wedi’i hanelu at gynorthwyo disgyblion rhwng 11 a 24 oed sydd mewn perygl o ymddieithrio rhag addysg.

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o fod yn arweinydd prosiect Cynnydd. Mae rhaglen Cynnydd Cyngor Sir Penfro yn rhoi cymorth ychwanegol i ddisgyblion sydd wedi cofrestru ym mhob un o ysgolion uwchradd ac unedau arbennig Sir Benfro.

ID: 4102, adolygwyd 08/11/2021