Cynnydd

Beth ydy Cynnydd?

Rhaglen ranbarthol Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yw Cynnydd sy’n anelu at gynorthwyo disgyblion 11 - 24 oed sydd mewn perygl o ddatgysylltu o addysg.

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o fod yn arweinydd prosiect Cynnydd. Mae rhaglen Cynnydd CSP yn rhoi cymorth ychwanegol i ddisgyblion a gofrestrwyd yn holl Ysgolion Uwchradd ac Unedau Arbennig Sir Benfro.

ID: 4102, adolygwyd 13/09/2018