Cynnydd

Cymorth i’w gael

Mae amrywiaeth o gymorth ar gael ar draws y Cyfnodau Allweddol, gan ddibynnu ar anghenion unigol. Mae'r rhain yn amrywio o gymorth personol, gwaith mewn grwpiau bach, cymorth yn yr ysgol, a lleoliadau profiad gwaith.

 

Cyfnod Allweddol 3

bl. 7, 8 a 9

Cyfnod Allweddol 4

bl. 10 ac 11

Cyfnod Allweddol 5

bl. 12, 13 ac 14

Datblygu Chwaraeon:

Chwaraeon

Datblygu Chwaraeon:

Chwaraeon

Datblygu Chwaraeon:

Chwaraeon

Gwasanaeth Ieuenctid:

Cymorth Iechyd a Lles Emosiynol

Gwasanaeth Ieuenctid:

Cymorth Iechyd a Lles Emosiynol

Gwasanaeth Ieuenctid:

Cymorth Iechyd a Lles Emosiynol

Dysgu oedolion yn y gymuned:

Llythrennedd

Rhifedd

Dysgu oedolion yn y gymuned:

Llythrennedd

Rhifedd

Dysgu Oedolion yn y Gymuned:

Llythrennedd

Rhifedd

Gyrfa Cymru:

Ymwneud â Chyflogwyr

Ymweliadau

Gyrfa Cymru:

Lleoliadau Gwaith

Ymwneud â Chyflogwyr

Ymweliadau

Gyrfa Cymru:

Lleoliadau Gwaith

Ymgysylltu â Chyflogwyr

Ymweliadau

Tiwtor Cwricwlwm Amgen:

Astudiaethau Galwedigaethol BTEC

Tiwtor Cwricwlwm Amgen:

Astudiaethau Galwedigaethol BTEC

Tiwtor Cwricwlwm Amgen:

Astudiaethau Galwedigaethol BTEC

 

*Sylwch fod mynediad at unrhyw ddarpariaeth Cynnydd drwy asesu cymhwyster a thrafodaeth gyda’r ysgol a’i fod yn dibynnu ar anghenion unigol a’r lleoedd sydd ar gael yn y ddarpariaeth.

Caiff lleoliadau profiad gwaith eu rheoli a’u trefnu gan Gyrfa Cymru, sy’n un o bartneriaid eraill prosiect Cynnydd. Caiff y rhain eu teilwra yn ôl diddordebau a llwybrau dilyniant ôl-16 arfaethedig y disgybl lle bo modd.

ID: 4103, adolygwyd 08/11/2021