Cynnydd

Pontio

Caiff holl ddisgyblion Blwyddyn 11 a'r chweched dosbarth sydd wedi’u cofrestru ar raglen Cynnydd Cyngor Sir Penfro eu trafod yn y Cyfarfod Pontio Agored i Niwed. Mae cynrychiolwyr holl ddarparwyr ôl-16 lleol, gan gynnwys Coleg Sir Benfro, darparwyr dysgu yn y gwaith, y Tîm Ieuenctid a Dargedir, Tîm Cynnydd Coleg Sir Benfro, a Gyrfa Cymru, yn rhan o'r cyfarfod hwn.

Nod y cyfarfod hwn yw trafod a rhannu gwybodaeth am holl ddysgwyr sy'n agored i niwed er mwyn nodi anghenion cymorth a sicrhau parhad cymorth lle bo angen.

I gael rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â’r tîm Cynnydd:

Rob Hillier (Rheolwr y Prosiect) – Rob.hillier@pembrokeshire.gov.uk

Cath Morgan (Rheolwr Gweithredol) – Catherine.morgan@pembrokeshire.gov.uk

Chrissie Butcher (Gweinyddwr y Prosiect) –Christine.butcher@pembrokeshire.gov.uk

Cynnydd

ID: 4105, adolygwyd 08/11/2021