Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bob dydd Gwener o 9am tan 2pm

Siopau Riverside, Hwlffordd

Mae masnachwyr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn falch o gynnig y cynhyrchion cartref gorau i’w cwsmeriaid, bob dydd Gwener, yng nghanolfan siopa Glan-yr-afon, rhwng 9am a 2pm.

Byddwn ni’n cynnal dwy farchnad Ffiesta Fwyd eleni, y cyntaf ar 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Dewi, a’r ail ar 26 Gorffennaf, sydd yn ystod Wythnos Gŵyl Hwlffordd.  Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i lawer o ddeiliaid stondinau arddangos eu hamrywiaeth ryfeddol o fwydlenni, gan ddangos eu cynnyrch fel opsiynau bwyd i fynd. Mae adloniant cerddorol yn ychwanegu at awyrgylch hwylus ein marchnadoedd ffiesta fwyd, a chewch ddewis cynigion bwyd poeth ac oer sy’n temtio, wrth siopa am eich holl hoff gynnyrch. 

Cynhelir ein marchnadoedd Ffiesta Fwyd rhwng 9am a 3pm.

Mae ein marchnad Dydd Gwener y Groglith yn un o’n marchnadoedd mwyaf poblogaidd ar y calendr, ac mae’n ddiwrnod allan hwyliog i’r teulu cyfan. Bydd llawer o ddewis o ran cynnyrch tymhorol blasus a rhoddion hyfryd y Pasg, y cyfan yn gynnyrch cartref arbennig i chi. Mae ein Helfa Wyau Pasg hwyliog bob amser yn hynod o boblogaidd gyda’n hymwelwyr iau, gyda gwobr o wy Pasg i bawb sy’n cymryd rhan; gallant hefyd fwynhau cymryd rhan mewn cystadleuaeth rhoi cynffon ar y gwningen, a rhoi cynnig ar ein tombola Pasg. Hefyd, mae dewis o daflenni lliwio a chwisiau, drysfeydd, a thaflenni gweithgareddau hwyliog eraill i’n cwsmeriaid ifanc allu mynd â nhw gyda nhw.

Peidiwch â cholli marchnad ein Ffair Cynhaeaf! Yn ogystal ag adloniant cerddorol, gallwch chwilio bori drwy ddetholiad o gynnyrch tymhorol blasus gan stondinwyr y farchnad a blasu rhai o’r dewis anhygoel sydd ar gael.

Mae ymweld â stondin natur a bywyd gwyllt David Baster yn bleser i bawb, hen ac ifanc. Ceisiwch amlygu detholiad o wrthrychau bywyd gwyllt, rhyfeddwch ar yr arae o  ffyngau, a chymerwch gipolwg ar ei dŵr gwyfynod - ni chewch eich siomi! Mae’n llawer o hwyl i bawb sydd â diddordeb mewn natur a bywyd gwyllt, lle bydd pawb yn siŵr o ddysgu rhywbeth newydd a diddorol.

Mae ein marchnadoedd yn ystod mis Rhagfyr yn farchnadoedd Nadolig. Cynigir cyfoeth o fwyd a rhoddion Nadoligaidd yn ystod mis Rhagfyr - gallwch brynu twrcis ffres o’r fferm, moch mewn blancedi, gamwn addurnedig, cig selsig, cig eidion a chig oed Cymreig organig, ac amrywiaeth eang o lysiau tymhorol ffres. 

Mae pysgod a physgod cregyn ffres ar gael, gan gynnwys cimychiaid, crancod, gorgimychiaid a chregyn gleision, ynghyd â detholiad o bysgod gwlyb; neu beth am sbwylio eich hun gyda chawsiau blasus, piclau a siytni, ynghyd â dewisiadau melys, fel cacennau a phwdinau Nadolig, Stollen a thartenni Nadolig.

Mae basgedi rhodd o fêl, a blychau cyffeithiau Nadolig, sebon, addurniadau bwrdd celyn a phinwydd Nadoligaidd, a detholiad o gynhyrchion gwlân alpaca meddal a hardd, a gemwaith unigryw yn rhoddion perffaith ar gyfer ffrindiau ac anwyliaid.

Mae opsiynau rhydd o glwten, fegan a llysieuol ar gael gan rhai deiliaid stondinau yn y farchnad.

CYNIGIR BWYD I FYND POETH, YN OGYSTAL AG OPSIYNAU RHYDD O GLWTEN, FEGAN A LLYSIEUOL AR GAEL GAN RAI DEILIAID STONDINAU YM MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD

 Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Ewch i dudalen Facebook Marchnad Ffermwyr Hwlffordd ar gyfer yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ddeiliaid stondinau, cynhyrchion, a digwyddiadau a hyrwyddiadau ychwanegol.

 

Y DYDDIADAU AR GYFER MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD 2019

Ionawr

   11   

   18    

   25    

           

            

 

Chwefror

15 

22 

 

 

Mawrth

15 

 22

29 

 1 Mawrth - Ffiesta Fwyd Marchned Ffermwyr Hwlffordd 

Ebrill

 12

 19

26 

        

Marchnad Gwener y Groglith, 19 Ebrill

Mai

 10

17 

 24

31 

 

Mehefin

14 

21 

28 

 

 

Gorffennaf

 12

19 

26 

 

26 Gorffennaf - Ffiesta Fwyd Marchned Fferm wyr Hwlffordd

Awst

 9

16 

23 

 30

 

Medi

13 

20 

27 

 

Marchnad Ffair y Cynhaeaf, Dydd Gwener 20 Medi

Hydref

11 

 18

 25

 
 

Tachwedd

 15

 22

 29


 

Rhagfyr

13 

 20

23

 

Marchnadoedd y Nadolig dydd Gwener 6, 13, 20 & 23 Rhagfyr

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

Nid yw holl stondinwyr yn dod ar bob diwrnod marchnad

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd Leaflet

Cylchlythyr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Ffiesta Fwyd - 1 Mawrth 2019

Ffiesta Fwydd - 26 Gorffennaf 2019

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd Helfa Wyau Pasg Blynyddol 2019

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â :
Joanne Welch (Swyddog Bwyd Cynorthwyol) ar ( 01437 ) 776169
E-bost : joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

 

 

ID: 1348, adolygwyd 30/09/2019