Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bob dydd Gwener o 9am tan 2pm

Siopau Riverside, Hwlffordd

Mae stondinwyr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn cynnig y dewis gorau oll o gynnyrch cartref ffres i’w cwsmeriaid bob dydd Gwener yng nghanolfan siopa Glan yr Afon rhwng 9am a 2pm.

Gallwch siopa’n gysurus a chysgodi rhag y tywydd yn nhwnnel Argos, o’r dyddiad marchnad cyntaf ar 12 Ionawr hyd at y dyddiad marchnad olaf ym mis Chwefror.

Dewch i fwynhau diwrnod llawn hwyl i’r teulu i gyd yn y farchnad Gwener y Groglith ar 30 Mawrth. Bydd cyfoeth o nwyddau ac anrhegion Pasg ar gael, ynghyd â chyfle i bawb i gymryd rhan yn yr Helfa Wyau Pasg poblogaidd dros ben – bydd pawb ar eu hennill! Cymerwch ran yn ein Cwis Pasg hwyliog a gêm gosod y gynffon ar y gwningen, yn ogystal â chreu modelau balŵn a pheintio wynebau.

Rydym yn dathlu cyffro marchnad y cynhaeaf ar 14 Medi, gydag adloniant cerddorol, gweithgareddau ymarferol i blant a chynnyrch blasus tymhorol yr hydref. Gallwch wylio arddangosfeydd coginio sy’n defnyddio cynnyrch y farchnad a chael rhywfaint o awgrymiadau ar sut i fanteisio’n llawn ar arlwy’r farchnad. Diwrnod gwych i’r teulu cyfan.

Mae ein holl farchnadoedd ym mis Rhagfyr yn farchnadoedd Nadolig. Dathlwch hwyl yr ŵyl gyda dewis mawr o gynnyrch cartref tymhorol blasus ac anrhegion Nadolig.

Dewiswch o blith twrci ffres o’r fferm, gamwn addurnedig, cig selsig, moch mewn blancedi a chipolatas ar gyfer cinio Nadolig traddodiadol, ynghyd ag amrywiaeth eang o lysiau tymhorol ffres.

Mwynhewch raciau cig oen, ‘rib-eye’ ar yr asgwrn, hwyaden a chig eidion a chig oen organig Cymreig – mae digonedd o ddewis ar gael i chi!

Bydd pysgod a bwyd môr ffres ar gael, gan gynnwys cimychiaid, crancod, gorgimychiaid a chregyn gleision, yn ogystal â detholiad o bysgod gwlyb.

Gallwch greu bwffe blasus gydag amrywiaeth o fara ffres a chaws, pate twrci, picl a tsiytni, yn ogystal â danteithion melys fel cacennau a phwdinau Nadolig, Stollen a mins peis cartref.

Mae gennym anrhegion Nadolig yn cynnwys basgedi rhodd mêl, bocsys cyffeithiau Nadolig, sebon a chanhwyllau, addurniadau bwrdd celyn a phinwydd Nadoligaidd a detholiad o nwyddau gwlân alpaca meddal a moethus.

CHWILIWCH AM GYNIGION BWYD PAROD POETH YM MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD

Fe welwn ni chi yno gobeithio. 

Ewch at dudalen Weplyfr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am y stondinwyr, cynhyrchion a digwyddiadau a hyrwyddiadau ychwanegol.

 

Y DYDDIADAU AR GYFER MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD 2018

Ionawr

12        

19       

26       

        

 

Bydd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn cael ei chynnal yn Rhodfa Argos  yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2018

Chwefror

9

16

23

 

Bydd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn cael ei chynnal yn Rhodfa Argos  yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2018

Mawrth

2

9

16

23

30

 Marchnad Gwener y Groglith, 30 Mawrth

Ebrill

6

13

20

27

        

 6 Ebrill Ffiesta Fwyd Marchned Ffermwyr Hwlffordd

Mai

4

11

18

25 

 

 

Mehefin

1

8

15

22

29

Bydd pob masnachwr Marchnad y Ffermwyr sydd wedi’u lleoli ar hyd Riverside yn symud ac yn ymuno â’r masnachwyr ar y sgwâr y tu allan i Wilkinson ar 1 Mehefin 2018

Gorffennaf

6

13

20

27

 

 27 Awst - Ffiesta Fwyd Marchned Fferm wyr Hwlffordd

Awst

3

10

17

24

 31

 

Medi

7

14

21

28

 

Marchnad Ffair y Cynhaeaf, Dydd Gwener 14 Medi

Hydref

5

12

19

26

 
 

Tachwedd

2

9

16

26

 
 

Rhagfyr

7

14

21

 

  Marchnadoedd y Nadolig dydd Gwener 7, 14, 21 Rhagfyr

 

 

 

 

 

  2019

 Ionawr

 11

 18

 25

 

   

Nid yw holl stondinwyr yn dod ar bob diwrnod marchnad

Bydd Marchnad ffermwyr Hwlffordd yn ail gychwyn ar ddydd gwener 11 Ionawr yn ei leoliad arferol, tu allan i Wilkinson/County Sports

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd Leaflet

 Cylchlythyr Nadolig Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

 

Marchnad Gwenar y Groglith

Cylchlythyr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Ffiesta Fwyd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Marchnad Nadolig Ffermwyr Hwlffordd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â :
Joanne Welch (Swyddog Bwyd Cynorthwyol) ar ( 01437 ) 776169
E-bost : joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

 

 

ID: 1348, adolygwyd 10/12/2018