CYSAG

Canllawiau CGM Llywodraeth Cymru

Canllawiau CGM Llywodraeth Cymru

Mae’r canllawiau i’w gweld yma. Mae’r maes llafur hwn i’w ddarllen ar y cyd â’r canllawiau CGM ac i’w ddefnyddio ochr yn ochr â’r rheini.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar CGM sydd wedi’u cynnwys o fewn y Maes Dyniaethau yn statudol ac wedi’u cyhoeddi o dan adran 71 Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (y Ddeddf) ac fe’u cynlluniwyd i gynorthwyo’r rhai sy’n gyfrifol o dan y Ddeddf am gynllunio’r maes llafur CGM fel rhan o gwricwlwm yr ysgol

ID: 9316, adolygwyd 13/12/2022