CYSAG

Cyd-awduro’r Maes Llafur Cytunedig

Yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, defnyddiwyd llais disgyblion i gefnogi datblygiad, a helpu llunio, Maes Llafur Cytunedig Sir Benfro ar gyfer CGM. Mae CYSAG Sir Benfro hefyd wedi archwilio anghenion ysgolion ac ymarferwyr CGM ac wedi cynnig cyfleoedd i gynrychiolwyr ffydd CYSAG rannu eu barn am yr hyn ‘nad yw'n agored i drafodaeth’ a’u gwybodaeth graidd am eu ffydd. Felly mae hwn yn Faes Llafur ar gyfer CGM sydd yn wirioneddol wedi’i gyd-awduro a’i gytuno’n lleol.

ID: 9318, adolygwyd 13/12/2022