CYSAG

Cyfrifiad 2011

DS: Caiff hyn ei ddiweddaru pan fydd data 2021 data ar gael

Mae gan Sir Benfro boblogaeth amrywiol. Yng Nghyfrifiad 2011 Census, dywedodd 63% o’r atebwyr eu bod yn Gristnogion, 0.4% yn Fwslimaidd, 0.3% yn Fwdhaidd ac 0.2% yn Hindŵaidd. Ni chofnodwyd unrhyw rifau ar gyfer y ffydd Sikh na’r ffydd Iddewig. O’r boblogaeth sy’n weddill, dywedodd 27.3% nad oedd ganddynt unrhyw grefydd, 0.5% bod ganddynt grefydd arall a bu 8.2% ddim yn ateb. Ar hyn o bryd mae 64 iaith wahanol yn cael eu siarad yn ysgolion Sir Benfro. Felly, mae ysgolion Sir Benfro yn amrywiol iawn, a bydd gwerthfawrogi’r amrywiaeth hon a’r gwahaniaethau hyn yn bwysig i ysgolion ystyried ym mhroses cynllunio eu cwricwlwm CGM.

Bwdhaidd

Lloegr a Chymru %

0.4

Cymru %

0.3

Sir Benfro %

0.3

Cristnogol

Lloegr a Chymru %

59.3

Cymru %

57.6

Sir Benfro %

63

Hindŵaidd

Lloegr a Chymru %

1.4

Cymru %

0.3

Sir Benfro %

0.2

Iddewig

Lloegr a Chymru %

0.5

Cymru %

0.1

Sir Benfro %

0

Mwslimaidd

Lloegr a Chymru %

4.8

Cymru %

1.5

Sir Benfro %

0.4

Dim Crefydd

Lloegr a Chymru %

25.1

Cymru %

32.1

Sir Benfro %

27.3

Sikhaidd

Lloegr a Chymru %

0.8

Cymru %

0.1

Sir Benfro %

0

Unrhyw grefydd arall

Lloegr a Chymru %

0.4

Cymru %

0.4

Sir Benfro %

0.5

Ni atebwyd

Lloegr a Chymru %

7.2

Cymru %

7.6

Sir Benfro %

8.2

ID: 9317, adolygwyd 13/12/2022