Cysylltiadau Cynllunio

Manylion Cysylltu i wneud Cais

Er mwyn gwella pa mor gyflym yr ymdrinnir ag ymholiadau a cheisiadau cynllunio bydd Isadran Rheoli Datblygiadau'r Gwasanaeth Cynllunio ond yn derbyn galwadau ffôn tan 1pm bob dydd. Wedi hynny bydd y Ganolfan Gyswllt yn derbyn y galwadau. Yn ogystal, bydd cyfarfodydd â swyddogion penodol yn cael eu cynnal ar sail apwyntiad yn unig gyda swyddog ar ddyletswydd ar gael i ddelio ag ymholiadau cyffredinol ynglŷn â chynllunio

Yn ogystal â hyn, bydd swyddog ar ddyletswydd ar gael i barhau i ddelio ag ymholiadau cyffredinol ynghylch cynllunio, a hynny yn nerbynfa Neuadd y Sir.

Cysylltwch â'r Tîm Cymorth Cynllunio os oes gennych ymholiadau cyffredinol.

Ffoniwch: 01437 764551 (Ar gael tan 1pm. Ar ôl hynny bydd y Ganolfan Gyswllt yn derbyn y galwadau)

neu e-bostiwch: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

SWYDDOGION CYNLLUNIO  

TÎM Y GOGLEDD TÎM Y DE 
Ceri P Jones (Area Team Leader) 
Ffôn: 01437 775323 
E-bost: ceri.pjones@pembrokeshire.gov.uk

Harriet Lavender (Area Team Leader)
Ffôn: 01437 775156
E-bost: harriet.bowen@pembrokeshire.gov.uk

Rachel Elliott
Ffôn: 01437 775357
E-bost: rachel.elliott@pembrokeshire.gov.uk

Claire Jenkins 
Ffôn: 01437 775581 
E-bost: claire.jenkins@pembrokeshire.gov.uk

Gethin Beynon
Ffôn: 01437 776542
E-bost: gethin.beynon@pembrokeshire.gov.uk

Leon Elms
Ffôn: 01437 775547 
E-bost: leon.elms@pembrokeshire.gov.uk
Charlotte Greves
Ffôn: 01437 775811
E-bost: charlotte.greves@pembrokeshire.gov.uk

Emma Sprowell
Ffôn: 01437 776525
E-bost: emma.sprowell@pembrokeshire.gov.uk

Sian Husband
Ffôn: 01437 776348
E-bost: sian.husband@pembrokeshire.gov.uk 

 Ray Kirk
Ffôn: 01437 775811
E-bost: ray.kirk@pembrokehsire.gov.uk

Dave Harries
Ffôn: 01437 775365
E-bost: david.harries@pembrokeshire.gov.uk

 Alison Mattson 
Ffôn: 01437 775326 
E-bost: alison.mattson@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2491, adolygwyd 05/06/2018