Cysylltiadau Cynllunio

Manylion Cysylltu i wneud Cais

Cysylltwch â'r Tîm Cymorth Cynllunio os oes gennych ymholiadau cyffredinol:

Ffoniwch: 01437 764551

neu e-bostiwch: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

 

Swyddogion Cynllunio

Tîm y Gogledd

Ceri P Jones (Area Team Leader) 
E-bost: ceri.pjones@pembrokeshire.gov.uk

Sian Husband
E-bost: sian.husband@pembrokeshire.gov.uk

Dave Harries
E-bost: david.harries@pembrokeshire.gov.uk

Emma Gladstone
E-bost: emma.gladstone@pembrokeshire.gov.uk

 

Tîm y De

Rachel Elliott
E-bost: rachel.elliott@pembrokeshire.gov.uk

Claire Jenkins 
E-bost: claire.jenkins@pembrokeshire.gov.uk

Leon Elms
E-bost: leon.elms@pembrokeshire.gov.uk

Emma Sprowell
E-bost: emma.sprowell@pembrokeshire.gov.uk

Alison Mattson 
E-bost: alison.mattson@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2491, adolygwyd 15/02/2022