Cysylltiadau Cynllunio

Manylion Cysylltu i wneud Cais

Cysylltwch â'r Tîm Cymorth Cynllunio os oes gennych ymholiadau cyffredinol:

Ffoniwch: 01437 764551

neu e-bostiwch: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

 

Swyddogion Cynllunio

Tîm y Gogledd

Sian Husband (Arweinydd Tîm Ardal) 
E-bost: Sian.Husband@pembrokeshire.gov.uk

Amy Lack-Croft
E-bost: Amy.Lack-Croft@pembrokeshire.gov.uk

Rachel Green
E-bost: Rachel.Green@pembrokeshire.gov.uk 

Rhiannon Clarke
E-bost: rhiannon.clarke@pembrokeshire.gov.uk 

Tîm y De

Rachel Elliott (Arweinydd Tîm Ardal) 
E-bost: rachel.elliott@pembrokeshire.gov.uk

Claire Jenkins 
E-bost: claire.jenkins@pembrokeshire.gov.uk

Leon Elms
E-bost: leon.elms@pembrokeshire.gov.uk

Emma Sprowell
E-bost: emma.sprowell@pembrokeshire.gov.uk

Lauren Cotterell
E-bost: Lauren.Cotterell@pembrokeshire.gov.uk

Alison Mattson 
E-bost: alison.mattson@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2491, adolygwyd 04/07/2023