Cysylltiadau Cynllunio

Rhybudd Gwasanaethu

Rhoi Rhybudd ar gyfer eiddo y mae Cyngor Sir Penfro yn berchen arno

Os yw'ch cais cynllunio yn cynnwys tir sy'n berchen i Cyngor Sir Penfro, naill ai fel rhan o'r datblygiad neu er mwyn cael mynediad i'r datblygiad, yna'n gyfreithiol rhaid i chi hysbysu'r Cyngor. Dylid danfon  hysbysiadau at:

Helen McLeod-Baikie (Rheolwr Gwasanaethau Eiddo)
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E-bost: Propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk
01437 775874

Nodwch os gwelwch yn dda, os bydd caniatâd cynllunio'n cael ei roi, bydd dal yn rhaid i chi gael caniatâd ffurfiol gan y Rheolwr Gwasanaethau Eiddo naill ai er mwyn defnyddio tir y Cyngor fel rhan o'r datblygiad neu ar gyfer cael hawl tramwy dros dir y cyngor er mwyn cael mynediad i'ch datblygiad.  

ID: 2482, adolygwyd 08/06/2022