Cysylltu Bywydau (Lleoli oedolion)

Pa wasanaethau sy'n cael eu darparu?

Trefniadau Tymor Hir

Rydym yn cynnig cartref i bobl gyda gofalwyr cymeradwy a'r cymorth a'r gofal i ddarparu sylfaen gadarn i ddatblygu annibyniaeth. Mae trefniadau Cysylltu Bywydau fel arfer yn para am nifer o flynyddoedd ac yn caniatáu i bobl fwynhau'r cyfleoedd a'r profiadau sy'n rhan o fywyd teuluol a bywyd yn y cartref. 

Trefniadau Tymor Byr

Mae'r trefniadau hyn yn cynnig cymorth â ffocws dros gyfnodau byrrach rhwng 1-6 mis ac maent yn ddelfrydol ar gyfer helpu:

  • meithrin hyder a sgiliau pobl i fyw'n annibynnol. 
  • asesu cryfderau ac anghenion pobl 
  • caniatáu amser i bobl wella ar ôl newidiadau yn eu hiechyd.

 

Seibianndau Byr

Gallwn ddarparu seibiannau wedi'u cynllunio i oedolion sydd mewn perygl, eu teuluoedd, a'u gofalwyr.   Gallwn drefnu seibiannau byr yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion ac mae rhai o'n gofalwyr cymeradwy yn hapus i ddarparu math o wyliau, a bydd eraill yn darparu cymorth fel y gall pobl barhau â'u harferion arferol. 

 

Trefniadau Brys  

Gallwn ddarparu cymorth mewn argyfwng. Weithiau, os bydd salwch neu argyfwng teuluol efallai'n codi, mae'n bosibl y bydd angen llety, cymorth a gofal ar berson ar fyr rybudd.
 

Cymorth Sesiynol

Gallwn ddarparu cymorth a gofal bob awr. Mae'r gefnogaeth yn dechrau ac yn gorffen o'r cartref gofalwyr cymeradwy a gall fod yn ystod y dydd neu gyda'r nos, yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau

 

Dod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau

ebost: recruitmentwwsl@pembrokeshire.gov.uk

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 8020, adolygwyd 16/12/2022