Cysylltu Bywydau (Lleoli oedolion)

Sut i gael gwasanaeth?

I dderbyn cymorth gennym ni, bydd angen asesiad anghenion arnoch. Dyma lle mae gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd proffesiynol yn edrych ar ba gymorth sydd ei angen arnoch - megis gofal iechyd, offer, cymorth yn eich cartref neu fathau eraill o lety gyda chymorth neu seibiannau byr o bosibl er mwyn i chi neu eich gofalwr gael gorffwys. Os ydych yn gymwys, bydd eich asesiad yn nodi pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch ac yn helpu i drefnu cyllid.  Os credwch fod angen gwasanaeth arnoch ac nad ydych wedi cael eich asesu, gallwch ofyn am asesiad.  

Asesu Anghenion Cymwys

Asesiadau Gwasanaethau Oedolion

Dod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau 

Ebost:  recruitmentwwsl@pembrokeshire.gov.uk

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 8021, adolygwyd 16/12/2022