Damweiniau a'r gofyniad i gofnodi o dan RIDDOR

Pa bryd mae angen i mi wneud adroddiad?

Ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o ddigwyddiadau, yn cynnwys:

  • damweiniau y mae unrhyw un yn marw o ganlyniad iddynt  
  • damweiniau sy'n peri anafiadau penodedig i weithwyr
  • damweiniau nad ydynt yn farwol sy'n gofyn triniaeth mewn ysbyty ar gyfer rhai nad ydynt yn weithwyr a 
  • digwyddiadau peryglus

mae'n rhaid i'r sawl sy'n gyfrifol roi gwybod i'r awdurdod gorfodi heb oedi, yn unol â'r weithdrefn adrodd (Atodlen 1).  Y dull mwyaf rhwydd o wneud hyn yw adrodd ar-lein  [1].  Yn lle hynny, ar gyfer damweiniau marwol neu ddamweiniau sy'n peri anafiadau penodedig i weithwyr yn unig, 0845 300 9923.

D.S.: Mae'n rhaid derbyn adroddiad o fewn 10 diwrnod wedi'r digwyddiad.

Ar gyfer damweiniau sy'n gwneud gweithiwr yn analluog am fwy na saith diwrnod, mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r awdurdod gorfodi o fewn 15 diwrnod wedi'r digwyddiad, gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein briodol.

Achosion o glefyd galwedigaethol [2] , yn cynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â bod mewn cysylltiad â  charsinogenau, mwtagenau neu asiantau biolegol [3], cyn gynted ag y bydd y sawl sy'n gyfrifol wedi derbyn diagnosis, gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein briodol [4].

ID: 1506, adolygwyd 23/08/2017