Damweiniau a'r gofyniad i gofnodi o dan RIDDOR

Pa ddamweiniau fyddwn ni'n ymchwilio iddynt?

Gwneir ymchwiliadau yn unol â'r meini prawf ymchwilio sydd wedi eu nodi yn y  

Fodd bynnag, rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar y digwyddiadau mwyaf difrifol, y rhai sy'n peri marwolaeth neu anafiadau o bwys, a'r rhai sy'n ymgysylltu â'n blaenoriaethau ar gyfer gwelliannau iechyd a diogelwch cenedlaethol.  Bydd yr arolygwr yn ceisio darganfod yr hyn aeth o'i le a dysgu'r wers i'ch busnes ac i eraill sy'n ymwneud â mathau tebyg o waith.  

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r:

Tîm Iechyd a Diogelwch, 
Adran Diogelwch y Cyhoedd, 
Cyngor Sir Penfro, 
Neuadd y Sir, 
Hwlffordd, 
Sir Benfro, 
SA61 1TP.
 
Ffôn:  01437 775179  
E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk   

ID: 1508, adolygwyd 23/08/2017