COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datblygiad Plentyn

Bwydo ar y fron

Gwybodaeth, cymorth ac awgrymiadau ynghylch bwydo eich baban ar y fron yn llwyddiannus.

Llywodraeth Cymru - Bwydo ar y Fron - Y dechrau gorau i'ch baban Bwydo ar y Fron - Y dechrau gorau i'ch baban

Gwyliwch fideos sy'n dilyn mamau sy'n penderfynu bwydo eu babanod ar y fron a dysgwch bopeth am fwydo ar y fron a'r modd i'w wneud yn llwyddiannus.

Best Beginnings (Mewn ffenest newydd) Gwybodaeth a fideos ynglŷn â beichiogrwydd, emosiynau a bywyd gyda'ch baban newydd.

Gallwch wylio'r fideo  'Bump to Breastfeeding' yma:

Fideo: From Bump to Breastfeeding: Cyflwyniad

Mae NCT yn rhoi cymorth i bob rhiant, os oes arnoch angen cymorth, gallwch siarad ag ymgynghorydd bwydo ar y fron drwy ffonio Llinell Bwydo ar y Fron NCT ar 0300 330 0771, pa un ai eich bod yn bwydo ar y fron yn unig neu'n defnyddio llaeth fformiwla. Mae'r cynghorwyr bwydo ar y fron wedi cael hyfforddiant helaeth, a byddant yn gwrando heb feirniadu ac yn cynnig gwybodaeth ac awgrymiadau perthnasol.

NCT -Bwydo ar y fron yn y dyddiau cynnar (Mewn ffenest newydd)

ID: 1732, adolygwyd 12/12/2017