COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datblygiad Plentyn

Imiwneiddio plant

 

Babanod

Canllaw ar yr holl imiwneiddiadau rheolaidd ar gyfer babanod hyd at 13 mis oed.

LlywodraethCymru - Canllaw y gellir ei lawrlwytho ar imiwneiddio plant ar gyfer babanod hyd at 13 mis oed Mapiau Cynigion PM14 - PM15

 

I blant dan oed ysgol

Imiwneiddio plant dan oed ysgol a chanllaw ar y brechiadau rheolaidd i blant tair blwydd a phedwar mis oed.

Llywodraeth Cymru - Canllaw y gellir ei lawrlwytho ar y brechiadau i blant tair blwydd oed a phedwar mis oed 

 

I blant oedran ysgol uwchradd  

Llywodraeth Cymru - Canllaw y gellir ei lawrlwytho ar frechiadau i blant oedran ysgol uwchradd 

 

Y ffeithiau am y frech goch         

Llywodraeth Cymru - Taflen wybodaeth ddwyieithog ar ffeithiau a pheryglon y frech goch 

 

Sut i ddiogelu eich baban rhag Hepatitis B y gellir ei drosglwyddo o'r fam i'r baban yn ystod genedigaeth.                                                                 

Llywodraeth Cymru -

 

BCG a'ch baban neu'ch plentyn - amddiffyn eich baban rhag TB

Llywodraeth Cymru -

 

Y GIG - Brechiadau

Mae'r GIG yn cynnig sawl brechiad am ddim i bawb yn y DU - mae canllaw'r GIG yn rhoi rhestr wirio i chi a'ch teulu o'r brechiadau sydd ar gael a'r oed y dylech eu cael yn ddelfrydol.      

Y GIG - Canllaw'r GIG ar frechiadau i chi a'ch teulu Hyperlink cannot be resolved(FIS VACCINATIONS)

ID: 1736, adolygwyd 13/12/2017