Datblygiad Plentyn

Imiwneiddio plant

Y GIG - Brechiadau

Mae'r GIG yn cynnig sawl brechiad am ddim i bawb yn y DU - mae canllaw'r GIG yn rhoi rhestr wirio i chi a'ch teulu o'r brechiadau sydd ar gael a'r oed y dylech eu cael yn ddelfrydol.      

 

ID: 1736, adolygwyd 14/03/2023