COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Datblygiad Plentyn

Peidio ag ysmygu yn ystod beichiogrwydd

Darganfyddwch y manteisio o stopio ysmygu yn ystod beichiogrwydd, a'r peryglon o ysmygu yn ystod beichiogrwydd. Diogelu eich baban rhag mwg tybaco yw un o'r pethau gorau y gallwch ei wneud i roi dechrau iach i'ch plentyn mewn bywyd.

 

ID: 1731, adolygwyd 11/12/2017