Datblygiad Plentyn

Y blynyddoedd cyntaf

Mae Llywodraeth Cymru'n darparu cyhoeddiad rhad ac am ddim 'Y Blynyddoedd Cyntaf' i rieni yng Nghymru.

Mae wedi'i seilio ar gyhoeddiad yr Adran Iechyd a gafodd ei adolygu a'i ddiweddaru ar gyfer Cymru, mae hefyd yn ddwyieithog. Mae'r 'Blynyddoedd Cyntaf' yn cynnwys gwybodaeth am:

  • yr wythnosau cyntaf gyda baban newydd
  • twf a datblygiad
  • dysgu a chwarae
  • arferion ac ymddygiad
  • bwydo eich plentyn
  • salwch a damweiniau
  • iechyd y fam
  • gwasanaethau
  • hawliau a budd-daliadau

 

  

ID: 1733, adolygwyd 06/10/2021