COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datblygiad Plentyn

Y blynyddoedd cyntaf

Mae Llywodraeth Cymru'n darparu cyhoeddiad rhad ac am ddim 'Y Blynyddoedd Cyntaf' i rieni yng Nghymru.

Mae wedi'i seilio ar gyhoeddiad yr Adran Iechyd a gafodd ei adolygu a'i ddiweddaru ar gyfer Cymru, mae hefyd yn ddwyieithog. Mae'r 'Blynyddoedd Cyntaf' yn cynnwys gwybodaeth am:

  • yr wythnosau cyntaf gyda baban newydd
  • twf a datblygiad
  • dysgu a chwarae
  • arferion ac ymddygiad
  • bwydo eich plentyn
  • salwch a damweiniau
  • iechyd y fam
  • gwasanaethau
  • hawliau a budd-daliadau

Llywodraeth Cymru - 'Y Blynyddoedd Cyntaf'

Cyngor ymarferol ar ddod yn rhiant, gofalu am eich hunan a'ch plentyn a dod o hyd i help a chymorth ymarferol

Y Blynyddoedd Cyntaf (Mewn ffenest newydd)

(Bydd y dolenni cyswllt isod yn mynd â chi'n syth at adran berthnasol y cyhoeddiad)

  

ID: 1733, adolygwyd 12/12/2017