COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datgladdu

Datgladdiadau

Mae datgladdiadau’n gyffredinol brin ac yn tueddu i fod yn ysgytiol i’r teulu dan sylw. Gallant gymryd amser maith i’w trefnu ac maent yn ddrud fel arfer. Am y rhesymau hyn, mae bob amser yn well ymgynghori â’r holl berthnasau cyn gwneud dim.

ID: 2399, adolygwyd 18/09/2017