Datgladdu

A yw un o swyddogion y Cyngor yn gorfod bod yn bresennol?

Rhaid bod Swyddog Iechyd Amgylcheddol yn bresennol yn y datgladdiad er mwyn sicrhau parchu’r ymadawedig a gwarchod iechyd y cyhoedd.

Beth fydd y swyddog yn ei wneud?

Bydd y swyddog hefyd yn sicrhau:

 • mai’r bedd cywir sy’n cael ei agor;
 • bod y datgladdiad yn dechrau mor gynnar ag y bo modd yn y bore i sicrhau preifatrwydd eithaf;
 • bod y llain yn cael ei sgrinio’n briodol er mwyn preifatrwydd;
 • bod iechyd a diogelwch holl weithwyr yn cael ei gynnal e.e. dillad amddiffynnol gan gynnwys mygydau a menig, goleuadau gwaith a holl offer angenrheidiol arall;
 • bod pawb sydd yno’n dangos dyledus barch at yr ymadawedig a beddau cyffiniol;
 • bod y plac ar yr arch yn cyfateb i’r un ar y drwydded;
 • bod y Swyddog Iechyd Amgylcheddol wedi cymeradwyo’r arch newydd;
 • bod holl weddillion dynol a holl ddarnau’r arch yn cael eu rhoi yn yr arch newydd;
 • bod yr arch newydd yn cael ei selio’n briodol;
 • bod cylch y datgladdiad yn cael ei ddiheintio’n briodol; a
 • bod trefniadau boddhaol yn bodoli ar gyfer trosglwyddo’r gweddillion.

Os nad oes modd cadw at amodau’r drwydded, neu fod pryderon ynghylch iechyd y cyhoedd neu wedduster, efallai na fydd y datgladdiad yn digwydd. 

ID: 2403, adolygwyd 12/09/2022