Datgladdu

Oes yna unrhyw gyfyngiadau ar ddatgladdu corff?

Mae’n drosedd datgladdu unrhyw weddillion dynol cyn cael y caniatâd cyfreithiol angenrheidiol. Fe all trefnyddion angladdau helpu cael hyn.

·       Rhaid cael trwydded o’r Swyddfa Gartref. Bydd trwyddedau datgladdu hefyd yn cynnwys amodau penodol sy’n rhaid cadw atynt.

·       Os claddwyd yr unigolyn mewn tiroedd cysegredig, rhaid cael caniatâd yr eglwys hefyd.

·       Rhaid bod Swyddog Iechyd Amgylcheddol yn bresennol wrth ddatgladdu corff i sicrhau na fydd dim bygythiad i iechyd y cyhoedd.

·       Yn achlysurol mae angen tystysgrifau corff marw yn ogystal â thrwyddedau datgladdu. 

ID: 2401, adolygwyd 18/09/2017