Datgladdu

Pam fod datgladdiadau ’n digwydd?

Bydd datgladdiadau’n digwydd am nifer o resymau, gan gynnwys y canlynol:

·       Symud corff o’r bedd gwreiddiol i lain deuluol a gafwyd wedyn yn yr un fynwent neu un arall

·       Dychwelyd i famwlad dramor - i gladdu gyda theulu arall

·       Trosglwyddo o un fynwent sydd i’w datblygu i un arall

·       Gorchmynion llys sy’n gofyn archwiliad fforensig ychwanegol

ID: 2400, adolygwyd 18/09/2017