Datgladdu

Pam fod datgladdiadau ’n digwydd?

Bydd datgladdiadau’n digwydd am nifer o resymau, gan gynnwys y canlynol:

  • Symud corff o’r bedd gwreiddiol i lain deuluol a gafwyd wedyn yn yr un fynwent neu un arall
  • Dychwelyd i famwlad dramor - i gladdu gyda theulu arall
  • Trosglwyddo o un fynwent sydd i’w datblygu i un arall
  • Gorchmynion llys sy’n gofyn archwiliad fforensig ychwanegol
ID: 2400, adolygwyd 12/09/2022