COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datgladdu

Pam fod datgladdiadau ’n digwydd?

Bydd datgladdiadau’n digwydd am nifer o resymau, gan gynnwys y canlynol:

·       Symud corff o’r bedd gwreiddiol i lain deuluol a gafwyd wedyn yn yr un fynwent neu un arall

·       Dychwelyd i famwlad dramor - i gladdu gyda theulu arall

·       Trosglwyddo o un fynwent sydd i’w datblygu i un arall

·       Gorchmynion llys sy’n gofyn archwiliad fforensig ychwanegol

ID: 2400, adolygwyd 18/09/2017